DISCLAIMER

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
De website van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V.. Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. niet toegestaan.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V.. Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. slecht verdraagt met de naam en reputatie van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V., haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

PRIVACY

Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
De persoonsgegevens die door u aan Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. worden verstrekt via de website van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V., neem dan contact op met ons via de CONTACT pagina.

COOKIES

Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. wordt verminderd, danwel dat de website van Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Alle rechten voorbehouden.