LOONADMINISTRATIE/PERSONEELSZAKEN

De verzorging van de loonadministratie is een vak apart! De wetgeving wordt steeds complexer en de eisen van de belastingdienst en pensoenfondsen steeds strenger. Dan zijn er ook nog CAO's waar rekening mee gehouden moet worden... Bij Clemens en Freni Administraties & Belastingadvies B.V. kunt u ervan op aan dat met alle regeltjes, wetgevingen en CAO's rekening gehouden wordt bij de verloning van uw medewerkers!

Er wordt voor de geautomatiseerde verwerking gebruik gemaakt van Lopac.

DE COMPLETE VERZORGING VAN DE LOONADMINISTRATIE:

  • Maandelijkse- of (vier-)wekelijkse loonstroken
  • Verloning geschied via het CAO (indien van toepassing) en wettelijke regels
  • Contacten met fiscus en pensioenfondsen (premiewijzigingen, aan- en afmelden werkgever, verstrekking loongegevens, controleren en aanpassen voorschotnota's, enz.)
  • Electronische verzoring van aangifte loonbelasting
  • Verstrekken jaaropgaven aan instanties en werknemers
  • Electronische verzorging eerste dagmelding van uw werknemers
  • Opstellen van arbeidscontracten en/of arbeidsreglementen (huisregels die een aanvulling vormen op het arbeidscontract)
  • Advisering over onbelaste vergoedingen, subsidies en alle andere relevante onderwerpen met betrekking tot de loonadministratie
  • Begeleiding bij belastingcontroles